10% zľava na všetky helmy do 31.8.2024. Zľavový kód : HELMA10

Prihlásiť sa

Správa účtu

Súhlas so spracovaním osobných údajov - newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto výslovný súhlas spoločnostiMartin Mařas, IČO: 61216836, so sídlom Kosova 1371, 514 01 Jilemnice - Hrabačov, Česká republika, zapísaný živnostenským odborom Mestského úradu Jilemnice, číslo registrácie 360804 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR spracovávala tieto nasledujúce osobné údaje:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Kontaktný email
  • Telefón

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú pre účely priameho marketingu (napr. zasielanie aktuálnych informácií a akcií eshopu, ponúkanie produktov a služieb).

Správca bude vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s priamym marketingom po dobu 3 rokov od okamihu elektronickej registrácie, popr. do doby odvolania tohto súhlasu.

Máte právo svoj súhlas súvisiace s ochranou údajov kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať prostredníctvom emailu na info@motostar.sk alebo odhlásením priamo v doručenom emailu.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je Vami udelený súhlas.

Ďalej máte právo:

  • Požadovať po nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováváme
  • Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov
  • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • Požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov
  • Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu

Dozorným úradom je Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súčasne touto cestou dávate výslovný súhlas k zasielaniu uvedených informácií formou priameho marketingu.

Upozorňujeme, že ak nám súhlas so spracovaním a správou Vašich osobných údajov neposkytnete, nebudeme Vám môcť zasielať newslettery a ďalšie vyššie uvedené informácie, ku ktorých odberu sa registrujete. Je teda celkom na Vašom slobodnom uvážení, či tieto obchodné informácie chcete elektronicky prijímať.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:The Rocket Science Group, LLC (provozovatel Mailchimp) – Atlanta, USA