10% zľava na všetky helmy do 30.6.2024. Zľavový kód : HELMA10

Prihlásiť sa

Správa účtu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov - Heuréka

Udeľujem týmto výslovný súhlas spoločnosti Martin Mařas, IČO: 61216836, so sídlom Kosova 1371, 514 01 Jilemnice - Hrabačov, Česká republika, zapísaný živnostenským odborom Mestského úradu Jilemnice, číslo registrácie 360804 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR spracovávala tieto nasledujúce osobné údaje:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Kontaktný email

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov a nezávislého hodnotenia nákupu (napr. pomocou služieb Zboží.cz alebo Heuréka - overené zákazníkmi). Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s priamym marketingom po dobu 3 rokov od vykonania nákupu, popr. do doby odvolania tohto súhlasu.

Máte právo svoj súhlas súvisiace s ochranou údajov kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať prostredníctvom emailu na info@motostar.sk alebo odhlásením priamo v doručenom emaili.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je Vami udelený súhlas.

Ďalej máte právo:

  • Požadovať po nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováváme
  • Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov
  • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • Požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov
  • Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu

Dozorným úradom je Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.

Upozorňujeme, že ak nám súhlas so spracovaním a správou Vašich osobných údajov neposkytnete, nebudete môcť ohodnotiť nákup v našom eshope na portáli Heureka.sk.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje sú odovzdávané týmto spracovateľom: Heureka Shopping s.r.o., IČ 02387727, so sídlom Praha 8, Karlín, Karolinská 650/1 - provozovatel Heureka.sk